Astrid von Rosen

Forskare 

Här publicerar jag information och idéer om min dansforskning och de frågor om arkiv, delaktighet och digitalisering som dykt upp. Bloggarna kan vara personliga inlägg eller ta sig an vetenskapliga nyckelfrågor.

Vill du dela med dig av erfarenheter, artiklar och liknande i relation till mitt forskningsprojekt, skriv ett mejl och följ mig online. 

Kontakta mig...

Vacation is over, and admittedly I have missed blogging! These are the latest news: Together with a team from the Department of Cultural Sciences at the University of Gothenburg I am part the Atlas of Transitions - New Geographies for a Cross-Cultural Europe. You can find more about the project here:...

Nu ska mitt forskningsprojekt om Dansarkiv och digital delaktighet slutredovisas till Vinnova vilket gör att jag tar paus från bloggandet några veckor. Tack alla ni som läst, kommenterat, delat och inte minst bidragit till bloggen! För mig som forskare har det varit roligt, spännande och lärorikt att pröva tankar och testa resultat i bloggformatet....