Astrid von Rosen

Forskare 

Varje fredag publicerar jag information och idéer om projektet Dansarkiv och digital delaktighet (finansierat av Vinnova) och de frågor om arkiv, delaktighet och digitalisering som dykt upp. Bloggarna kan vara personliga inlägg eller ta sig an vetenskapliga nyckelfrågor.

Vill du dela med dig av erfarenheter, artiklar och liknande i relation till mitt forskningsprojekt, skriv ett mejl och följ mig online. 

Kontakta mig...

Nu ska mitt forskningsprojekt om Dansarkiv och digital delaktighet slutredovisas till Vinnova vilket gör att jag tar paus från bloggandet några veckor. Tack alla ni som läst, kommenterat, delat och inte minst bidragit till bloggen! För mig som forskare har det varit roligt, spännande och lärorikt att pröva tankar och testa resultat i bloggformatet....

Hur kan spår i tv och radio efter av Rubicons storskaliga danshappening Bro till bro (4 juni 1987) göras tillgängliga för flera än forskare? I Svensk mediedatabas, som är sökbar via Kungliga Bibliotekets (KB) hemsida, hittar jag två inslag från den 4 juni 1987, där Rubicons Bro till bro omnämns. Ett är från Kulturnytt och ett från...