Mediearkiv och aktivism: Rubicons Bro till bro (1987)

04.05.2018

Hur kan spår i tv och radio efter av Rubicons storskaliga danshappening Bro till bro (4 juni 1987) göras tillgängliga för flera än forskare? I Svensk mediedatabas, som är sökbar via Kungliga Bibliotekets (KB) hemsida, hittar jag två inslag från den 4 juni 1987, där Rubicons Bro till bro omnämns. Ett är från Kulturnytt och ett från Västnytt. Båda inslagen är digitaliserade och möjliga att ta del av på inne på KB i Stockholm eller något annat bibliotek - i mitt fall i Göteborg - där materialet kan studeras under så kallat säkra former. Som forskare kan jag beställa inspelningarna och få dem skickade, via vanlig post, till Göteborgs universitetsbibliotek (UB). Där måste jag sedan boka ett rum för att få ta del av materialet i en av UB:s datorer. Det är förbjudet att ladda ned något av innehållet. De strikta reglerna beror på att materialet är upphovsrättsskyddat. 

Jag väljer, där jag sitter i UB:s - av något skäl - fönsterlösa rum, i arkivaktivistisk anda att transkribera (beskriva det jag ser eller hör i text) inslagen för att kringgå upphovsrätten och göra åtminstone något av innehållet i inslagen offentligt tillgängliga och användbara i forskningen om Rubicon. 

Rubicon i Västnytt

Först tar jag mig an Västnytt där en repetition av Rubicons dansintervention fick några minuters uppmärksamhet.[2] Under inslaget syns Rubicons dansare syns på Tyska bron vid Stora hamnkanalen. Dansarna rör sig i riktning mot ett övergångsställe. De lutar och snurrar runt sig själva med armar som är utsträckta, tar mjuka skutt framåt och rör samtidigt armarna som vore det ett lekfullt kattdjur (andra kan se detta på något annat sätt). Bilar kör förbi på övergångsstället, trafikljud hörs. Dansarna för en arm bakom huvud, vrider kroppen, lutar, rör sig framåt och upprepar detta. Sedan för de ena armen framåt, rör den horisontalt i en inbjudande halvcirkel, och därefter rörs bådaarmarna på samma sätt medan dansarna korsar gatan. Det som framträder här ger tv-publiken en idé om Rubicons koreografi i och för stadsrummet.

Samtidigt som dansarna framträder säger en reporterröst:

"Och pjäsen Avenyn [en rockmusikal som spelas utomhus på en scen i parken framför Stora teatern] är inte det enda kulturella evenemanget mitt i trafiken i Göteborg nu. Här kommer dansgruppen Rubicon som ska dansa runt hamnkanalen och på flottar i kanalen nu på torsdag. Tjugo dansare och en cellist är med. Det är inte första gången Rubicon uppträder mitt i vimlet. De har varit i trädgårdsföreningen och på trapporna på Götaplatsen under sin snart tioåriga verksamhet. Koreografin står de själva för och scenografin bjuder kommunen på."

Rubicon i Kulturnytt

På morgonen den 4 juni, i Kulturnytt, sändes ett inslag om Rubicon.[3] Redaktören Henrietta Hultén säger: "Ikväll blir det danshappening på Göteborgs broar, för då kommer ett 25-tal dansare med fridansgruppen Rubicon i spetsen och tar såväl hamnkanalen som dess broar i besittning. Siv Wilhelmsson har varit och tittat på repetitionerna [cellomusik hörs]." Därefter hörs Wilhelmssons mjuka och samtidigt tydliga röst:

"I hamnkanalen flyter fem vita flottar, på en sitter en cellist och spelar, på varsin av de andra rör sig fyra dansare, och så mitt bland bussar och spårvagnar och gångtrafikanter lösgör sig ytterligare 20 dansare och tar hela tyska bron i besittning, rör sig bort utmed kanalen mot nästa bro och skapar ett nytt osynligt rum som pulserar och tänjer sig och öppnar sig ut mot hamnen och havet [musik hörs svagt i bakgrunden]. Det är fridansgruppen Rubicon som tillsammans med en grupp fridansare generalrepeterar Bro till bro, ett dansverk för hamnkanalen och dess broar, en dansföreställning som ingår i ett större projekt som började förra hösten, och som går ut på att via dans och rörelse lyfta fram offentliga platser, nå människor som annars inte skulle ha haft en tanke på att gå på en dansföreställning och försöka visa att den plats man tror sig känna går att se ur ett annat perspektiv, säger Gunilla Witt."

Gunilla Witt, som låter som om hon nyss har dansat, berättar [jag har behållit talspråket]:

"Det här är ju ett rum i stan som vi har kommit till nu [musik hörs, sedan stadsljud]. Tidigare har vi varit på Götaplatsens trapper och gjort en koreografi och vi har varit i Trädgårdsföreningen bland skulpturerna och nu har vi kommit till broarna i stan och vi tyckte att vi måste göra något i vattnet också, det hörde till på något sätt, så då bestämde vi oss för att ha dansare på flottar, som flyter omkring på kanalen, samtidigt som det blir dansare som...det blir la ganska så kraftfulla rörelser på broarna så det blir som en kontrast mellan den här flytande stillheten på vattnet och rörelsen på broarna och möten på broar, å, så vi gör alltså en koreografi, en dans för broarna och Stora Hamnkanalen här i Göteborg och händer det då någonting som får dig att se broräcket och se sträckningen över vattnet och titta på vattenytan så kommer det, det här kanalen för evigt å va förändrad, så det, det e att, eh [hon andas] upptäcka det här rummet, den här stadens rum, och dels att själv upptäcka det och dels att få dom som går här varje dag å se det på ett nytt sätt."

Hultén säger [cellomusik hörs]:

"Och cellist ikväll är Lars Kristiansson om vädrets makter står denna dansföreställning bi, i annat fall kommer man att nöja sig med trafikbruset, men även det är ju musik sade John Cage en gång i tiden. Och det var Siv Wilhelmsson som hade gjort det här reportaget. Om dansgruppen Rubicon kan man förresten också läsa i det nya numret av tidskriften Ord & Bild. Den har blivit piggare och livligare än på länge [...]"

Genombrott och förankring

De mediala inslagen visar att Rubicon befinner sig mitt i det genombrott för den fria dansen som de själva initierat och genomfört. Genom inslaget i Västnytt ser vi hur deras verk förmår väcka intresse och ta plats i stadens lokala kulturliv. Genom inslaget i Kulturnytt uppmärksammats deras dans och koreografi för offentliga rum i riksmedia. 


Bild: Stillbild från Västnytts inslag om Rubicons Bro till Bro den 4 juni 1987. Digitala filer, skickade med analog post, från Kungliga Biblioteket till Göteborgs universitetsbibliotek blir undersökta. Foto Astrid von Rosen 

Källor:

SVR Västnytt 19870601-19870605. Filnamn YA­_TVR87-0187. Svensk mediedatabas, Kungliga biblioteket.

Kulturnytt SR, P1 1987-06-04, 07.45-08.00. Filnamn: YA_sr_p1_1987-06-04. Svensk mediedatabas, Kungliga biblioteket.