EFTERLYSNING: var du med i Rubicons danshappening Bro till bro (1987)?

20.04.2018

Den här bloggen innehåller en efterlysning: Vilka dansare var med i Bro till bro, en storskalig danshappening som sattes upp av Rubicon Stadens dansare den 4 juni 1987 vid Stora hamnkanalen i Göteborg? Titta gärna på den filmade dokumentationen: https://vimeo.com/204794592! Dansarna fascinerar och väcker nyfikenhet.

På flottarna fanns: Stina Arvola, Jessica Berntsson, Joachim Berntsson och Eva Ingemarsson som dansare, samt Lars Kristiansson som spelade cello.

På bron uppträdde [listan uppdaterat efter svar på "efterlysningen" 21-22 april 2018]: Gun Lund, Gunilla Witt, Trine Ströhemann (från Peter Pan), Ami [då Ann-Marie] Skånberg Dalhlstedt (från Peter Pan), Lee Kum-ah Nathansen, Eva Edlund, Catharina Josefsson, Ingela Andersson (producent på Unga Atalante en kort tid) hennes kompis Lena (efternamnet saknas), Tinna Edlund, Nina Nu Wesemeyer, Marta Gillot, Mikael Almse. Malin Brandeby (idag Berntsson) skulle ha varit med men var frånvarande.[1] Detta är inte alla. Om jag räknat rätt var det 20 dansare som fanns på bron. Jag hoppas att flera dansare blir igenkända eller ger sig tillkänna framöver. Sprid gärna efterlysningen i dina nätverk!

Skälet till efterlysningen är att danshistorien behöver flera röster, röster som inte bara tillhör kända koreografer och kanoniserade dansare. Ett sätt att bidra till skapandet av en bred, demokratisk och varierad danshistoria där många olika röster, kroppar och berättelser tar plats är att namnge de dansare som var med och intog Göteborg med dans under 1980-talet.

Här nedan finns lite bakgrundsinformation som kanske kan sätta fart på minnet:

Rubicon affischerade under våren 1987 att de sökte dansare till "en så kallad danshappening" inom projektet Stadens dansare. "Och vi måste vara många, många!" skrev de. Medverkan skedde på ideell grund: "På grund av obefintlig ekonomi för projektet kan vi inte betala ut några löner. Hoppas du tycker det är roligt ändå - för dansens skull."[2]

Ami Skånberg Dahlstedt berättar att nästan alla dansare som rekryterades var med i Peter Pan som spelades på Nationalteatern.[3] Detta innebar att de flesta som medverkade i Bro till bro hade arbetat tillsammans tidigare, vilket underlättade repetitionsarbetet. Det kan också ha varit några från Nationalteaterns kontor som var med. Dansare rekryterades även från hobbykurser på olika dansskolor i staden.[4] De kunde ha tränat jazzdans, klassisk balett, yoga, eller något annat.

I Bro till bro är det således ingen homogen grupp som framträder; några medverkande har relativt stor danserfarenhet, medan andra nästan inte har någon dansträning att utgå från. Detta är ingen negativ värdering av de mindre erfarna dansarnas prestationer, utan en fascinerad och nyfiken iakttagelse. Dokumentationen förmedlar att alla dansarna utan tvekan är starkt närvarande och bidrar till föreställningens specifika uttryck.

Se även Scenarkivets material från Bro till bro: https://www.scenarkivet.se/uppsattning/454/bro-till-bro/

Bild: Närbild ur filmad dokumentation från Bro till bro (1987). I förgrunden Gunilla Witt. 

[1] Tack till Gun Lund, Eva Ingemarsson, Joachim Berntsson och Ami Skånberg Dahlstedt för information.

[2] Affisch, 3Våningens arkiv.

[3] Ami Skånberg Dahlstedt, intervju, 4 mars 2016.

[4] Ami Skånberg Dahlstedt, intervju, 4 mars 2016.