”Danshappening” med Rubicon – ett gränsland att utforska

11.05.2018

Det har varit en lång dag, full av ansökningsskrivande. Nu är det äntligen dags för en danshappening:

Rubicons storskaliga dansverk Bro till bro uppfördes den 4 juni 1987 på broar och gator vid Stora hamnkanalen och även på vattnet i kanalen. På en affisch där gruppen sökte efter dansare kallades verket "danshappening", en term som länkar Bro till bro till tidigare danshappenings på Moderna museet i Stockholm, och till ett internationellt avantgardistiskt konstsammanhang.[1]

Som begrepp är "happenings" omstritt. Det finns knappast någon entydig förståelse av vad som avses, och forskare från olika ämnen har över tid lagt fram olika förslag till hur termen och fenomenet kan göras begriplig. Konstnären och teoretikern Allan Kaprow (1927-2006) myntade begreppet "happening" 1958 för att kunna benämna ett collageartat sceniskt verk som involverade deltagarna på komplexa och kritiska sätt. Konstvetaren Judith Rodenbeck pekar exempelvis på hur begreppets otydlighet och vaghet gjort att

"[H]appenings have never been adequately dealt with either historically or formally; they have served instead as curious addenda to the history of the early 1960s, inhabiting the problematically liminal space...between painting and theatre, between art and life" (se sid 9, Rodenbeck 2011)."[2]

Det "problematiska", men samtidigt kritiskt produktiva gränsland som Rodenbeck talar om bebos också av Rubicon, när de intar Göteborg med dans under 1980-talet och mera specifikt i Bro till bro 1987. Just där, mitt i detta oklara men därför också kritiskt rörliga område, är det, tänker jag, meningsfullt att forska och skapa kunskap.

Bild: Stillbild från Bro till bro 1987: https://vimeo.com/204794592

[1] Affischen finns i 3Våningens arkiv. "Danshappening" används även i Kulturnytts inslag från den 4 juni 1987. Kulturnytt SR, P1 1987-06-04, 07.45-08.00. Filnamn: YA_sr_p1_1987-06-04. Svensk mediedatabas, Kungliga biblioteket.

[2] Tack till Julia Routledge för tips om Rodenbecks arbete.