Astrid von Rosen

Forskare 

Minst varje fredag publicerar jag information och idéer om projektet Dansarkiv och digital delaktighet (finansierat av Vinnova) och de frågor om arkiv, delaktighet och digitalisering som dykt upp. Bloggarna kan vara personliga inlägg eller ta sig an vetenskapliga nyckelfrågor.

Vill du dela med dig av erfarenheter, artiklar och liknande i relation till mitt forskningsprojekt, skriv ett mejl och följ mig online. 

Kontakta mig...

Vi sitter på ett lunchkafé i Landala, en onsdag i januari. Dansaren och jag samtalar fritt om roller i kulturlivet, arkivfrågor och -önskningar. Vi äter soppa, dricker kaffe. Dansaren berättar saker för mig som jag inte visste, sådant som inte visat sig i mina arkivundersökningar. Hon börjar sjunga och spelar upp en scen ur en föreställning jag...

Under de senaste åren har digitalisering av svensk dagspress ökat väsentligt, något som genererar förväntningar, frustration och frågor. Mitt hopp om att snabbt och effektivt kunna söka efter information om scenisk dans i Göteborg i pressen ökade väsentligt när det i december förra året stod klart att det nu fanns en - ja en enda - så kallad...

Det är nyårsafton, en dag när löften för det nya året formuleras. Snart ska Krister Henriksson recitera Tennysons "Ring klocka ring" (Ring Out Wild Bells). För det nya året vill jag ringa in delaktighet, som sätt att tänka, agera och forska.